• EXACT - Kansas City, MO 64154

  Apartments

  (877) 299-1910

 • EXACT - Kansas City, MO 64131

  Apartments

  (877) 411-2705

 • EXACT - Kansas City, MO 64154

  55+ Community Apartments

  (877) 411-2683

 • EXACT - Kansas City, MO 64129

  Apartments

  (866) 580-2655

 • EXACT - Kansas City, MO 64116

  Apartments

  (866) 262-6419

 • NEARBY - Grandview, MO 64030

  Apartments

  (866) 366-4314

 • NEARBY - Raytown, MO 64133

  55+ Community Apartments

  (888) 311-7080

 • NEARBY - Independence, MO 64052

  62+ Community Apartments

  (866) 818-4759