• EXACT - Detroit, MI 48207
  42.343627 -83.026977

  View Profile

  RENT FROM
  $560
 • EXACT - Detroit, MI 48206
  42.371597290039063 -83.0993423461914

  View Profile

  RENT FROM
  $499
 • NEARBY - Lincoln Park, MI 48146
  42.256248 -83.170127

  View Profile

  RENT FROM
  Call
 • NEARBY - Ferndale, MI 48220
  42.447658538818359 -83.160484313964844

  View Profile

  RENT FROM
  $599
 • NEARBY - Center Line, MI 48015
  42.478092193603516 -83.026039123535156

  View Profile

  RENT FROM
  $623
 • NEARBY - Eastpointe, MI 48021
  42.464854493737221 -82.9455079883337

  View Profile

  RENT FROM
  Call
 • NEARBY - Madison Heights, MI 48071
  42.497390747070313 -83.089530944824219

  View Profile

  RENT FROM
  $690
 • NEARBY - Roseville, MI 48066
  42.487971112132072 -82.956629768013954

  View Profile

  RENT FROM
  Call
 • NEARBY - Southfield, MI 48075
  42.464382171630859 -83.2043228149414

  View Profile

  RENT FROM
  $955
 • NEARBY - Berkley, MI 48072
  42.492904663085938 -83.181938171386719

  View Profile

  RENT FROM
  $760
 • NEARBY - Royal Oak, MI 48073
  42.519267797470093 -83.166579008102417

  View Profile

  RENT FROM
  $712
 • NEARBY - Livonia, MI 48154
  42.39451 -83.32839

  View Profile

  RENT FROM
  $774
 • NEARBY - Clinton Township, MI 48035
  42.568916320800781 -82.86529541015625

  View Profile

  RENT FROM
  Call
 • NEARBY - Rochester Hills, MI 48309
  42.635801732540131 -83.18392351269722

  View Profile

  RENT FROM
  Call
  BUY FROM
  Call
 • NEARBY - Belleville, MI 48111
  42.193313017487526 -83.4840452671051

  View Profile

  RENT FROM
  $865
 • NEARBY - Auburn Hills, MI 48326
  42.677005 -83.254417

  View Profile

  RENT FROM
  $630
 • NEARBY - Auburn Hills, MI 48326
  42.687301635742188 -83.224044799804687

  View Profile

  RENT FROM
  $725
 • NEARBY - White Lake, MI 48386
  42.65601821243763 -83.475902751088142

  View Profile

  RENT FROM
  Call
  BUY FROM
  Call
 • NEARBY - Davison, MI 48423
  43.017677888274193 -83.499203771352768

  View Profile

  RENT FROM
  Call
  BUY FROM
  Call
 • NEARBY - Flint, MI 48503
  43.015983 -83.678337

  View Profile

  RENT FROM
  $555
 • NEARBY - Flint, MI 48506
  43.049751281738281 -83.617599487304687

  View Profile

  RENT FROM
  $470
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48214
  42.3525733947754 -82.9946975708008
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48228
  44.611679077148438 -69.623985290527344
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48202
  42.383468627929688 -83.081474304199219
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48204
  42.366921678185463 -83.134348914027214
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48205
  42.444793701171875 -82.971664428710938
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48206
  42.38736 -83.104073
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48207
  42.3564738035202 -83.007950484752655
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48207
  42.35601806640625 -83.006942749023438
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48207
  42.35968017578125 -83.009361267089844
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48207
  42.3605766296387 -83.0099563598633
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48207
  42.361789703369141 -83.012054443359375
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48208
  42.364028930664062 -83.091545104980469
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48211
  42.374561280012131 -83.037691488862038
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48213
  42.392333984375 -82.9826278686523
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48213
  42.3898620605469 -82.9789733886719
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48214
  42.3525733947754 -82.9946975708008
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48214
  42.3625946044922 -82.983283996582
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48219
  42.4426918029785 -83.2642135620117
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48219
  42.4307250976563 -83.2303085327148
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48219
  42.428638458252 -83.2697143554688
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48219
  42.4421882629395 -83.257209777832
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48219
  42.4426918029785 -83.2642135620117
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48224
  42.4097709655762 -82.9161682128906
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48224
  42.415931701660156 -82.935844421386719
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48227
  42.4026756286621 -83.1796493530273
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48234
  42.4331130981445 -83.0530700683594
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48234
  42.434684753418 -83.0758972167969
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48235
  42.4101448059082 -83.1897964477539
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48235
  42.4132194519043 -83.1789245605469
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48235
  42.420799255371094 -83.1928939819336
 • POTENTIAL - Detroit, MI 48235
  42.429576069116592 -83.170666694641113